Kurumsal Kimlik Tasarımı

,

Kurumsal kimlik tasarımı firmaların iş hayatında başarılı olabilmeleri için sanıldığından daha büyük bir öneme sahip. Yapılan araştırmalar ve şirket yöneticileriyle yapılan anketler, daha güçlü bir kimliğe sahip olduğu düşünülen şirketlerin, diğerlerine oranla yüzde yirmi beş daha iyi performans gösterdiğini kanıtlıyor.

Kurumsal kimlik tasarımı, net bir kimlik oluşturmak için firmaların ayırt edici yönlerini ortaya çıkarmalarına imkan veriyor. Böylece, müşterilerin ve kamuoyunun aklında kalmaları ihtimali artıyor. Apple, BMW, Coca-Cola gibi büyük markaları aklınıza getirin. Hepsinin kendine has bir kimliği ve karakteri olduğunu hissedeceksiniz. Bu markaların tercih edilmelerinin ardında yatan şey de işte bu karakter meselesinden başka bir şey değil.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?

Kurumsal kimlik tasarımı, en basit şekilde söylemek gerekirse, bir organizasyonun görsel algısının tamamıdır. Bu organizasyon ister kâr amacı güden bir şirket olsun ister bir sivil toplum kuruluşu, bir hikaye yaratmalı ve kimliğini bu hikayeyle uyumlu bir görsellikle bütünleştirmelidir.

Kurumsal kimlik, logodan yazı tipine, etiket satırına, kullanılan imajlara, renk paletine ve metinlerinde kullanılan ses tonuna kadar bir organizasyonun genel yüzünü temsil etmek üzere seçilen tüm unsurlardır. Kırtasiye, ambalaj, üniforma, ticari mal, broşür veya online kampanyalarda kullanılan ögeler de bunlara dahildir.

Kurumsal Kimliğin Dört Önemli Unsuru

  1. Logo

Logo, kurumsal kimliğin grafik öğelerinin en belirgin olanıdır. Öne çıkan bir görsel işaretçi olarak, markanın anında tanımlanmasını sağlar. Apple’ın ısırılmış elması, Twitter’ın mavi kuşu, tek bir görsel ögenin markayı bütünlüklü olarak ifade edebilmesine iyi örneklerdir.

  1. Yazı tipi

Logodan sonraki en önemli kurumsal kimlik unsuru yazı tipidir. Genelde logoyla birlikte kullanıldığı için, logoyla bütünlük oluşturarak akılda kalması beklenir. Yazı tipinin stili, şekli, ağırlığı ve hatta harflerin arasındaki aralığı bile markaya dair çok şey ifade eder. Markanın lüks, samimi, eğlenceli ya da maceracı gibi farklı kimliklere bürünebilmesini sağlar.

  1. İmajlar

İmajlar, günümüzde kelimelerden daha önemli bir konumdadır. Dolayısıyla, onları da kurumsal kimliğin bir parçası olarak görmek gerekir. Fotoğraftan illüstrasyona kadar her türlü görselliğin markayla tutarlı bir şekilde ele alınması gerekir.

  1. Marka kiti

Marka kitleri, kurumsal kimlik belirlendikten sonra, bunların nasıl uygulanacaklarını gösterir. Araç giydirmelerinden reklam panolarına, sosyal medya paylaşımlarından yaka kartlarına kadar her türlü kurumsal ögenin tasarımında marka kitine başvurulur.